اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/12/12
کل خالص ارزش دارائی ها 170,644,492,311 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,775,732 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,775,732 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,812,102 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 15,836

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/02/13

مدیر صندوق:

كارگزاري نوانديشان بازار سرمايه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و بهبود سيستماي مديريت حسابرسين

مدیر ثبت:

كارگزاري نوانديشان بازار سرمايه

مدیران سرمایه گذاری:

حامد قنبرمقدم

حسابرس:

آرمان آروين پارس