اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/19
کل خالص ارزش دارائی ها 66,332,843,331 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 6,585,212 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 6,585,212 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 6,674,184 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,073

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/02/13

مدیر صندوق:

كارگزاري نوانديشان بازار سرمايه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و بهبود سيستماي مديريت حسابرسين

مدیر ثبت:

كارگزاري نوانديشان بازار سرمايه

مدیران سرمایه گذاری:

حامد قنبرمقدم

حسابرس:

آرمان آروين پارس