الزام ثبت نام سرمایه گذاران صندوق در سامانه سجام

سرمایه گذاران محترم ، با توجه به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار،  خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در سامانه سجام اقدام فرمایید.

با تشکر