آگهی دعوت به مجمع عمومی مورخ ٢٥ اسفند ٩٧

احتراماً بدینوسیله از صاحبان سهام ممتاز دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک نواندیشان در ساعت ١٥ روز شنبه مورخ ٢٥/١٢/١٣٩٧ به آدرس: میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، روبروی شهروند، پلاک ٢٦، طبقه اول، واحد ٥ حضور به هم رسانند.

File:
فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل