امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق نواندیشان در تاریخ 1 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تعیین حق الزحمه حسابرس، هزینه نرم افزار، هزینه برگزاری مجامع، تغییر نشانی تارنما و انتخاب حسابرس جدید
تغییر متولی صندوق در مجمع عمومی مورخ 23/02/1391
تغییرات صندوق در مجمع عمومی مورخ 11/07/95
آدرس سایت صندوق
تغییر هزینه های صندوق در مجمع عمومی مورخ 22/05/96
تغییر امیدنامه صندوق از سرمایه گذاری در سهام به مختلط بر اساس مجمع 25/02/97