ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 صندوق سرمايه گذاري مشترك EH رويا درخشاني
2 تهران 38 تهران ، ميدان آرژانتين ، بلواربيهقي ، روبروي شهروند ، ساختمان 26 ، طبقه اول، واحد 5 شركت كارگزاري نوانديشان بازارسرمايه (سهامي خاص) . 021-84051000 ابوالحسن اعتضادبروجردي
3 شيراز H5 شيراز، خ فلسطين ، خ ارديبهشت غربي ، روبروي روزنامه نيم نگاه ، ساختمان آريا، طبقه چهارم واحد 11 0711-2343516 سميه جعفري
4 كرمان L6 كرمان ، بلوار جمهوري اسلامي ، برج بانك صادرات ، طبقه دوم ، شركت كارگزاري نوانديشان كرمان 0341-2466908 فائقه شكوهي
5 مشهد MJ مشهد، چهارراه ارشاد-خيابان پيام 8- پلاك 50-طبقه چهارم جنوبي-(ساختمان بورس منطقه اي خراسان) 0511-7648354 مرضيه بيك
6 تالاراختصاصي TX ابوالحسن اعتضاد بروجردي